Om oss

Om oss

Sentre er et sosialt entreprenørskap satt sammen med ett formål; bygge positive relasjoner og langvarige forhold som løfter mennesker til neste nivå og samtidig få ut det beste i dem. Teamet har en brennende lidenskap for å bidra til livsmestring, samfunnsdeltagelse og motvirke utenforskap. Vi vil gi alt for å levere vår visjon ut i samfunnet.

Teamet består nå av 4 frivillige som sammen har ekspertise innen fotballtreninger, læreryrke, humanitært arbeid, karriereveiledning, markedsføring og gründervirksomhet. Teamet har 15 års erfaring med å organisere og fasilitere fotballtreninger ukentlig for ungdom og unge voksne i alderen 15-45. Gjennom årene har det blitt formet en positiv kultur med samhold, inkludering, mangfold og mestring. Sentre har blitt en arena for å stifte nye vennskap og bygge sterkere relasjoner. Erfaringen har gitt oss en bratt læringskurve om hva som trengs for å lykkes gjennom inkludering og fellesskap.

Illustrasjon av sosial verdiskapning.
Sosial verdiskapning
Tre personer som prater sammen på fotballbanen.

Visjon

  • Bidra til sosial verdiskapning, én relasjon om gangen.
  • Bidra til inkludering, verdiskapning og positive holdninger blant ungdom, for at de skal blomstre i eget liv og sine omgivelser.
  • Visjon om å være en ledende arena som skaper koblinger mellom marginaliserte ungdom, næringsliv og skoler.

Misjon

  • Bygge trygge relasjoner og økt selvfølelse som bidrar til at deltakere blomstrer som medmenneske i utdanning og arbeid, gjennom sosiale aktiviteter med tillitsbasert mentorprogram.
  • Være gode rollemodeller, som ungdommene kan identifisere seg med, ha tillit og se opp til.
Flere personer på fotballbanen.
To personer som blir tatt bilde av på fotballbanen.

Mål

  • Se unge blomstre gjennom sosial verdiskapning.
  • Øke nestekjærlighet.
  • Tidlig forebygging- dårlige holdninger, rus & kriminalitet og frafall fra skolen.
  • Bidra til livsmestring og samfunnsdeltakelse blant unge og unge voksne med minoritetsbakgrunn.
  • Fremme integrering og positive relasjoner mellom ulike grupper og generasjoner.